Strict Standards: Declaration of action_plugin_indexmenu::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /home1/botser/public_html/wiki.botser.com/lib/plugins/indexmenu/action.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/botser/public_html/wiki.botser.com/lib/plugins/indexmenu/action.php:13) in /home1/botser/public_html/wiki.botser.com/inc/auth.php on line 313

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/botser/public_html/wiki.botser.com/lib/plugins/indexmenu/action.php:13) in /home1/botser/public_html/wiki.botser.com/inc/actions.php on line 163
  Ankle # Ped [וויקי אורתופדיה - סיכומים בעברית]

Ankle # Ped

שברי קרסול בילדים 1) 2)

כללי

הליגמנטים והרצועות אצל ילדים חזקים יותר מאשר האפיפיזה. לכן בעת הפעלה של כח לא גדול אשר היה גורם לפגיעה רצועתית במבוגר יכול להיווצר שבר באזור לוחית הצמיחה ולא קרע של רצועה.

השברים סביב הקרסול בילדים יכולים להיות מכל אחד מהסוגים על פי סלאטר והריס.

מטרות הטיפול העיקריות הן - השגת רדוקציה מספקת והמנעות מעצירת הצמיחה באפיפיזה. הנזק שנגרם לאפיפיזה בשמן החבלה אינו בשליטת הרופא, אך הנזק שנגרם בעת הרדוקציה והטיפול כן. לכן, יש לשאוף למספר קטן ככל שניתן של נסיונות לרדוקציה, ובמידה ודרוש קיבוע מתכתי יש להמנע ממעבר דרך הלוחית ככל שניתן.

אנטומיה של הקרסול

הAnterior inferior TibioFibular ligmant מתחבר אל החלק הלטרלי של האפיפיזה הטיביאלית הדיסטאלית ובעל תפקיד חשוב בשברי transotional זאת אומרת Tillaux ו-Triplane.

הפטישון המדיאלי, שמתחיל להתגרם בערך בגיל 7-8 לרוב ממשיך את גרעין ההתגרמות של הטיביה הדיסטאלית. אך, ב20% הוא נובע מגרעין התגרמות נפרד ה-Os Subtibiale ולעיתים יכול להראות כשבר.

סגירת האפיפיזה הדיסטאלית של הטיביה אינה סימטרית ונארכת לאורך של כשנה וחצי בממוצע, הסגירה מתחילה מהמרכז לצד המדיאלי הקדמי, משם לצד המדיאלי האחורי ורק אז לצד הלטרלי.

הדמיה

לצורך אבחון של שברי קרסול יש צורך בשלושה צילומים. שברי Tillaux ו-Triplane יכולים להיות מפוספסים בקלות בשני מנחים בלבד.

CT משמש ככלי לאבחנה ותכנון טרום ניתוחי בשברים מורכבים. בשבר Triplane ניתן לראות שבר בצורה של הסמל של מרצדס-בנץ בחתך טרנסוורסלי.

סוגי שברים

בחרתי להתמקד כאן רק בשברים יוצאי הדופן, Tillaux ו-Triplane. שניהם שברי transotional זאת אומרת שהם מתרחשים בתקופה בה נסגרת לוחית הצמיחה (בבנות גיל ממוצע 12-14 ובבנים 13-15). בשני השברים האלה כדאי לבצע CT על מנת לדעת את מידת התזוזה של הפרגמנטים ועל מנת להבין טוב יותר את השברים טרם טיפול ניתוחי.

Tillaux

זה בעצם שבר SH III של הטיביה הדיסטאלית, נגרמת תלישה של האפיפיזה על ידי הAnterior inferior TibioFibular ligmant שיוצא מהפטישון הלטרלי אל האפיפיזה של הטיביה.

Triplane

השבר הזה מאתגר את יכולת ההבנה התלת מימדית של האורטופד. בצילום לטרלי הוא נראה כשבר SH II, ולעומת זה בצילום AP הוא נראה כשבר SH III. רוב השברים האלו הם שברים של שני חלקים- ז”א שהשבר המטפיזרי והאפיפיזרי מחוברים בינהם ומהווים חלק אחד. אך, השבר הזה יכול להיות גם שלושה חלקים (בהם החלקים האלו נפרדים) או ארבעה חלקים שבו גם האפיפיזה נשברת לשני חלקים נפרדים. וריאנט נוסף שמתואר זה שבר quadripalne שבו יש שבר קלאסי של שני חלקים ובנוסף חתיכה מטפיזרית קדמית.

שבר שני חלקים יכול להיות עם פרמנט דיסטאלי לטרלי בדומה לשבר Tillaux, או עם פרגמנט מדיאלי. השבר המדיאלי יכול להיות בדומה ללטרלי תוך מפרקי ומערב את הפלפונד, אך יכול להיות גם מחוץ לפלפונד או אפילו להיות חוץ מפרקי 3).

אינדיקציות לטיפול ניתוחי

בכל השברים ניתן לבצע ניסיון לרדוקציה סגורה. בשברים בדרגות הנמוכות על פי SH I II, חשוב לקבל ציר טוב של מפרק הקרסול, לעיתים יכולה להיות אינטר-פוזיציה של רקמה רכה בד”כ פריאוסט שיפריעו לרדוקציה ואז יש צורך לפתוח. במידה והתקבלה עמדה טובה של השבר בצורה סגורה ניתן לקבע בגבס בלבד, ללא קיבוע ניתוחי. שברים תוך מפרקיים SH III-V הרדוקציה צריכה להיות מדוייקת יותר, תזוזה של מעל 2מ”מ מהווה אינדיקציה לרדוקציה פתוחה. ברוב השברים האלו יש צורך בקיבוע פנימי על מנת לשמור על העמדה אנטומית.

עקרונות הטיפול ניתוחי

  • רדוקציה אנטומית של המשטח המפרקי
  • יש להמנע מלהעביר מתכות דרך לוחית הצמיחה. במידה ואין ברירה והקיבוע צריך לעבור דרך לוחית הצמיחה יש להשתמש בגייד ללא הברגה - קירשנר או שטיימן.
  • רצוי להשמש בברגים עם חצי הברגה המקבילים לאפיפיזה
1) Pediatric ankle fractures, JAAOS 2001;9:268-278
2) The pediatric Triplane ankle fracture, JAAOS 2007;15:738-747
3) Intramelleular Triplane fracture of the distal tibia epiphysis JPO 1997;352-355
 
pediatrics/ankle.txt · שונה לאחרונה ב: 2011/06/15 11:08 (עריכה חיצונית)     חזור למעלה
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó